Adatvédelmi tájékoztató

Verzió: 2022. augusztus

1. Általános tudnivalók

1.1 Az adatvédelmi jogi rendelkezéseknek megfelelően adatkezelő:

Fashion ID GmbH & Co KG
Berliner Allee 2
40212 Düsseldorf
E-Mail: [email protected]
(a továbbiakban: "mi")

A Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG (Düsseldorf, HRA 6862) leányvállalata vagyunk, és így a Peek & Cloppenburg vállalatcsoport (a továbbiakban: "P&C csoport") tagja. Felhívjuk figyelmét, hogy két független Peek & Cloppenburg vállalat létezik, amelyek németországi székhelye Düsseldorfban és Hamburgban található. Ahol a jelen adatvédelmi nyilatkozatban a Peek & Cloppenburgra történik hivatkozás, az a düsseldorfi Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG-re vonatkozik, amelynek üzlethelyiségei itt találhatók.

Adatvédelmi tisztviselőnkkel a következő címen veheti fel a kapcsolatot:

Fashion ID GmbH & Co KG
Adatvédelmi tisztviselő
Berliner Allee 2
40212 Düsseldorf
E-Mail: [email protected]

Az Ön személyes adatainak védelme kiemelten fontos számunkra. Az Ön adatait elsősorban azért dolgozzuk fel, hogy működőképes és könnyen használható weboldalt biztosítsunk. Szeretnénk biztosítani, hogy Ön a weboldalainkon keresztül használhassa tartalmainkat és ajánlatainkat. Ezenkívül csak akkor és annyiban kezeljük az Ön adatait, ha és amennyiben ezt a jogszabályok lehetővé teszik. További információkért kérjük, olvassa el a következő tájékoztatót.

A Fashion ID GmbH & Co. KG adatvédelmi tájékoztatóját letöltheti PDF formátumban itt, vagy bármikor letöltheti a https://www.peek-cloppenburg.hu/privacy/ URL-címről, ahol azt megtekintheti, elmentheti vagy kinyomtathatja.

1.2 A személyes adatok az Ön személyes vagy tényszerű körülményeire vonatkozó egyedi információk. Ez az adatvédelmi tájékoztató leírja, hogyan kezeljük azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön a weboldalunkon tett látogatása során megad nekünk.

1.3 Partnercégeink kizárólag a P&C Csoport azon vállalatai, amelyek a partnercégeink mindenkori aktuális listáján szerepelnek. Az aktuális lista, beleértve a helyszíneket is, itt található: https://www.peek-cloppenburg.de/partnerunternehmen/ vagy kérhető e-mailben a [email protected] címen.

2. Személyes adatok gyűjtése és felhasználása weboldalunk használata során

2.1 Weboldalunkat meglátogathatja anélkül, hogy aktívan megadna bármilyen személyes adatot. Ebben az esetben csak azokat a személyes adatokat gyűjtjük, amelyeket az Ön böngészője továbbít a szerverünknek. Ezeket az adatokat anonim módon vagy álnevek használatával gyűjtjük annak érdekében, hogy a weboldal tartalmát a felhasználó számítógépére el tudjuk juttatni, valamint hogy kiértékelést tudjunk végezni a weboldalunk működésének optimalizálása és ellenőrzése érdekében, és hogy biztosítani tudjuk informatikai rendszereink biztonságát (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

2.2 Naplófájljaink tartalmazzák a weboldalunkhoz való hozzáférés dátumára és időpontjára, a böngésző típusára, verziójára és beállításaira, az Ön operációs rendszerére és internetszolgáltatójára vonatkozó információkat, valamint azokra a weboldalakra vonatkozó információkat, amelyekről Ön a weboldalunkra érkezett, vagy amelyeket a weboldalunkon keresztül keresett fel, valamint az átvitt adatok mennyiségét.

2.3 Egyedi esetekben az Ön IP-címét is rögzítik, azaz azt a címet, amelyet az internetszolgáltatója rendel a számítógépéhez, amint csatlakozik az internethez. Az IP-cím teszi lehetővé a kommunikációt az interneten. Az internetszolgáltatója nyomon tudja követni, hogy melyik IP-címet mikor és milyen időpontban rendelték ki Önnek. Mivel a teljes IP-cím közvetett módon egy konkrét személyre utalhat, az Ön IP-címét kizárólag rövidített (anonimizált) formában rögzítjük, hogy kizárjuk a személyre való utalást, és a személyes adatoktól elkülönítve tároljuk. A naplófájl adatait általában legkésőbb 14 nap elteltével töröljük. Ezen időszakon túl a naplófájl adatait egyedi esetekben szabálytalanságok vagy biztonsági incidensek kivizsgálása céljából tárolhatjuk.

2.4 Az adatok gyűjtése a weboldal biztosításához és az adatok naplófájlokban történő tárolása elengedhetetlenül szükséges a weboldal működéséhez. Ebben a tekintetben nincs lehetőség az adatkezelés ellen tiltakozni.

3. Ajándékkártya egyenleg ellenőrzése

3.1 Az ajándékkártyája egyenlegének megjelenítése érdekében a következő személyes adatokat kezeljük Önről:

  • az ajándékkártyán lévő utalvány szám, az ajándékkártyán lévő PIN-kód

Az Ön fent említett adatai az egyenleg megjelenítése után azonnal törlésre kerülnek (lásd a 3.2 pontot). A fent említett adatkezelés jogalapjául a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szolgál. Az Ön adatainak megadása és feldolgozása az ajándékkártya egyenlegének megjelenítése érdekében szükséges, ahogyan azt Ön kérte.

3.2 Annak érdekében, hogy nyomon követhessük és megoldhassuk az egyenlegellenőrzés technikai hibáit, és hogy az ügyfélszolgálatunkon keresztül támogatni tudjuk Önt ebben az ügyben, az utalvány számát az egyenlegellenőrzés után legfeljebb egy hónapig tároljuk az ajándékkártyán.

A fent említett adatkezelés jogalapjául a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szolgál. Jogos érdekünk, hogy hiba esetén támogatni tudjuk Önt.

4. Személyes adatok továbbítása szolgáltatásnyújtók és adatátvevők részére

4.1 A vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően az Ön személyes adatait átadhatjuk külső adatfeldolgozóknak (GDPR 28. cikk), akik a nevünkben járnak el és szolgáltatásokat nyújtanak az üzleti kapcsolatunkkal vonatkozóan. Az adattovábbítás adatfeldolgozási megállapodások alapján történik. Adatfeldolgozóink kizárólag a konkrét feladataik ellátásához szükséges mértékben kezelhetik az Ön személyes adatait. Szerződéses kötelezettségük, hogy az Ön személyes adatait kizárólag a mi nevünkben és utasításainknak megfelelően dolgozzák fel.

4.2 Az Ön személyes adatait a fentiekben meghatározott célokból különösen az alábbi harmadik feleknek, mint adatfeldolgozóknak adjuk át:

  • Weboldal üzemeltető, Fashion Digital GmbH & Co. KG, Immermannstraße 40, 40210 Düsseldorf, Németország
  • Tartalomszolgáltató hálózat / webalkalmazási tűzfal szolgáltatója, Cloudflare Germany GmbH, Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München, Németország
  • Tárhelyszolgáltató platform szolgáltató, Google Cloud, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írország
  • Felhő felügyelet, Datadog Germany GmbH, Hermannstr. 13, c/o WeWork, 20095 Hamburg, Németország
  • Ajándékkártya egyenleg ellenőrző szolgáltató, e-fizetés, transact Elektronische Zahlungssysteme GmbH, Fraunhoferstr. 10 82152 Martinsried, Németország

4.3 Ha erre törvényes felhatalmazásunk vagy kötelezettségünk van (például az alkalmazandó jogszabályok, bírósági vagy közigazgatási határozat alapján) nyilvánosságra hozhatjuk az Ön személyes adatait.

4.4 Az Ön személyes adatait az Európai Unión vagy az Európai Gazdasági Térségen ("EGT") kívül nem dolgozzuk fel. Amennyiben a személyes adatok továbbítására harmadik országokban (az EGT-n kívül) található címzettek részére kerül sor, az ilyen továbbítás az Európai Bizottság megfelelő megfelelőségi határozatain alapul, vagy a GDPR 46. cikke értelmében megfelelő garanciák biztosítottak az Ön személyes adatainak védelmére a jogi követelményeknek (EU Minta Szerződési Feltételek - Standard Contractual Clauses vagy Kötelező Erejű Vállalati Szabályok - Binding Corporate Rules) megfelelően, és az érintettet ennek megfelelően tájékoztatják.

5.  A hozzájárulás visszavonása

Ha Ön hozzájárulását adta az adatai feldolgozásához, akkor ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása az Ön személyes adatai jövőbeli feldolgozásának jogszerűségét érinti, nem vonatkozik a visszavonás bejelentését megelőző időszakra.

6. Az Ön jogai

6.1 A jogszabályi rendelkezések alapján a következő jogok illetik meg Önt velünk szemben a személyes adataival kapcsolatban:

            - Hozzáféréshez való jog,

- Az Ön személyes adatainak helyesbítéséhez vagy törléséhez való jog, kivéve azokat a     személyes adatokat, amelyek a számlázási céljainkhoz szükségesek, vagy amelyekre törvényes megőrzési időszak vonatkozik,

- Az adatkezelés korlátozásához való jog,

- Az adatkezelés elleni tiltakozás joga,

Amennyiben az Ön személyes adatainak feldolgozását az érdekek mérlegelése alapján végezzük a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak feldolgozása ellen, amennyiben (i) személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából kezeljük, vagy (ii) amennyiben személyes adatait az Ön különleges helyzetével kapcsolatos jogos érdekeink alapján kezeljük.

- Az adathordozhatósághoz való jog.

Joga van ahhoz is, hogy panaszt tegyen az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.

6.2 Kérdéseit e-mailben a következő címre küldje: [email protected] vagy ide:

Fashion ID GmbH & Co KG
Customer Service
Berliner Allee 2
D-40212 Düsseldorf.